Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Aktualności
30.10.2014

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
Naczelna Rada Lekarska niestety nie dokonała żadnych zmian w treści Uchwały NRL nr 27/14/VII podjętej 5 września.

W związku z tym od 1 stycznia 2015 r. dla większości z nas ( wykonujących zawód lekarza i lekarza dentysty do 75 roku życia ) składka wzrasta z 40 zł do 60 zł miesięcznie.
 
Okręgowa Rada Lekarska Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, wraz z jej Prezydium, po wielu analizach i konsultacjach, sprzeciwiała się podwyższeniu wysokości składki członkowskiej. Jednogłośnie zaakceptowane stanowisko zostało przedstawione zarówno Konwentowi Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich, jak i  Naczelnej Radzie Lekarskiej
. (Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym  „kalendarium składkowym”)
Sprzeciwialiśmy się, bowiem gospodarujemy bardzo oszczędnie, zarówno  składkami, jak i środkami pozyskiwanymi z innych źródeł ( m.in. z aplikowania do funduszy unijnych).  Śląska Izba Lekarska nie ma więc problemów finansowych, mimo niedostatecznego wywiązywania się Ministerstwa Zdrowia z ustawowego obowiązku zwrotu OIL kosztów  za czynności przejęte od administracji państwowej. Dzięki dobrze skonstruowanemu budżetowi, racjonalnemu gospodarowaniu  oraz przestrzeganiu wniosków i zaleceń  Okręgowej Komisji Rewizyjnej w zakresie wydatków i oszczędności , uzyskane środki finansowe pozwalają na pokrycie kosztów bieżącej pracy biura ŚIL, niezbędne inwestycje w infrastrukturę Izby oraz podejmowanie i poszerzanie działań w zakresie m.in.: pomocy  prawnej dla członków ŚIL, działalności socjalnej (pożyczki, zapomogi w zdarzeniach losowych, trudnych  sytuacjach  materialnych oraz zapomogi pośmiertne, stypendia dla dzieci zmarłych lekarzy, nagrody, itp.)  a także organizacji szkoleń, konferencji czy kursów dla lekarzy i lekarzy dentystów.
W ostatnich dniach Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach podjęła uchwały  korzystnie zmieniające od 1 listopada br. wysokość i oprocentowanie pożyczek z funduszu socjalnego oraz pożyczek z funduszu na kształcenie. Kwota jednorazowej pożyczki z funduszu socjalnego została podniesiona z 10 000 zł do 15 000 zł, a w uzasadnionych przypadkach do 30 000  zł. Obniżono wysokość odsetek z 4% do 2% w stosunku rocznym od kwoty udzielonej pożyczki. W przypadku pożyczek udzielanych z funduszu na kształcenie, obniżono wysokość odsetek z 2% do 1% w stosunku rocznym od kwoty udzielonej pożyczki.  Od 22 października br. jednorazowe  wsparcie finansowe otrzymają wszyscy członkowie Śląskiej Izby Lekarskiej, którzy ukończyli 85 lat.
Nadal będziemy czynić wszelkie starania, by w jak największym stopniu przekazywane składki w różnych  formach wracały do lekarzy i lekarzy dentystów.
Prezes Jacek Kozakiewicz wraz z Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

30.10.2014

Zaproszenie do lektury, czyli…
Prosimy nie przegapić ! Listopadowe wydanie „Pro Medico”
Znakomici rozmówcy : dr. Jarosław Derejczyk , dr. Jacek Santorski.
Ważne teksty :  prof. Ewa Otto-Buczkowska, dr Jadwiga Pyszkowska , prof. Marek Jasiński, dr Wojciech Bednarski, dr n. hum. Alicja Gałązka
Jakie zmiany proponowało Prezydium ORL w uchwale „składkowej” i co pisze o  tajemnicy lekarskiej?
Ciekawe felietony : prof. Aleksander Sieroń, dr Jacek Kozakiewicz, dr Tadeusz Urban.
Odpowiedzi na pytania: jak „technika zdartej płyty” może pomóc lekarzowi wobec agresji pacjenta ? Co ma z tym wspólnego aikido? Co by było , gdyby 90-latek miał pamięć człowieka 20 –letniego i jaka jest dziś  medycyna wieku podeszłego? Co zakłada Długofalowy Program Polityki Senioralnej, a po co nam rewolucja w polityce zdrowia psychicznego ? Czy pół  godziny dla pacjenta to ekstrawagancja? Jakich pytań nie zadajemy dziennikarzom , a powinniśmy?
Prawnicy: zmiany w wystawianiu recept, dobra osobiste
Ponadto : aktualności, kursy i szkolenia , 25 lat ŚIL, inauguracja roku akademickiego na SUM , wręczenie ograniczonego prawa wykonywania zawodu, pięciolecie Chóru CAMES , i in.
Niebawem także poszerzone wydanie internetowe „Pro Medico- Post scriptum”.
Polecamy, Redakcja.

29.10.2014

„Chirurgia tzw. „olbrzymich” przepuklin brzusznych – specyfika polska czy międzynarodowy problem?”  - konferencja odbędzie się w dniach 12-13 grudnia 2014 w Krakowie.

28.10.2014

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach na posiedzeniu 22 października br. podjęła uchwały zmieniające wysokość i oprocentowanie pożyczek z funduszu socjalnego oraz na kształcenie.

W przypadku pożyczek pieniężnych udzielanych z funduszu socjalnego podniesiona została maksymalna kwota jednorazowej pożyczki z 10 000 zł do 15 000 zł, a w uzasadnionych przypadkach nawet do 30 000 zł.
Obniżona została także wysokość odsetek pożyczek z 4% do 2% w stosunku rocznym od kwoty udzielonej pożyczki.
Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 listopada br. Wnioski o udzielenie pożyczek złożone przed tą datą, rozpatrywane są na dotychczasowych zasadach.

W przypadku pożyczek pieniężnych udzielanych z funduszu na kształcenie obniżona została wysokość odsetek z 2% do 1% w stosunku rocznym od kwoty udzielonej pożyczki. Maksymalna kwota pożyczki nie uległa zmianie i jak dotychczas wynosi 10 000 zł.  Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 listopada br. Wnioski o udzielenie pożyczek złożone przed tą datą, rozpatrywane są na dotychczasowych zasadach.

Na tym samym posiedzeniu Rada podjęła także decyzję o zmianie swojej uchwały nr 44/2011 z 14 września 2011 r. w sprawie wsparcia finansowego  dla lekarzy seniorów. Dotychczas jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 1 000 zł było przyznawane lekarzom i lekarzom dentystom, którzy ukończyli 90 rok życia, ORL postanowiła obniżyć ten wiek i od 22 października br. takie wsparcie otrzymają wszyscy członkowie Śląskiej Izby Lekarskiej, którzy ukończyli 85 lat i dotychczas nie zostało im przyznane wsparcie finansowe z okazji 90-tych urodzin.

24.10.2014

Koleżanki i Koledzy.
W związku z informacjami o nieprzestrzeganiu przez ŚOW NFZ wydanego komunikatu o informowaniu świadczeniodawców o przeprowadzeniu kontroli planowej z trzydniowym wyprzedzeniem prosimy o zgłaszanie takich przypadków do biura ŚIL.
tel.: 32 60 40 220
mail:
praktyki@izba-lekarska.org.pl

23.10.2014

Komisja Sportu i Rekreacji Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi zaprasza do udziału w wyjeździe narciarskim do Włoch do doliny Alta Valtellina (zakwaterowanie w Hotelu Del Cardo *** w miejscowości Semogo).

22.10.2014

Organizowane na terenie Śląskiej Izby Lekarskiej III już Mistrzostwa Polski lekarzy w Squashu po raz pierwszy odbyły się w  nowej formule zawodów dwudniowych. Ubiegłoroczna frekwencja i  wzrastające zainteresowanie zawodami wymusiły podzielenie zawodów.   Impreza w tym roku odbyła się w dniach 11-12 października  w klubie Stary Hangar w Gliwicach.

21.10.2014

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 października w wieku 85 lat
zmarł
śp. dr n. med. Gerard Zubek

 

20.10.2014

W dniu 07.11.2014 (piątek) godz. 10.00  odbędzie się Konferencja  "CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O ZAKAŻENIACH WIRUSEM EBOLA"

17.10.2014

Uprzejmie zapraszamy na Konferencję Naukowo-Szkoleniową, która odbędzie się w dniu 05.11.2014 (środa) godz. 12.00 
USTAWA Z DNIA 5 GRUDNIA 2008 R. O ZAPOBIEGANIU ORAZ ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI W ASPEKCIE NAŁOŻONYCH PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW NA LEKARZA

Poprzednia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Następna Koniec >>
elektronik sigara ukash - elektrikli sigara